Referentielijst

Improbo is voornamelijk actief bij zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties en treedt daarnaast op als freelance projectleider voor (non)profitorganisaties als trekker/organisator/aanspreekpunt in/bij diverse brancheontwikkelingen.

Improbo heeft invulling gegeven aan projecten in de sectoren: Welzijn, Zorg, Onderwijs en Huisvesting. Binnen de navolgende zorginstellingen, gemeenten en woningbouwcorporaties:

 • Lunet Zorg Eindhoven eo

  Projectleider bouw- en huisvestingszaken

 • Gemeente Lingewaarden en Breda

  Senior beleidsmedewerker onderwijs en welzijn

 • Gemeente Steenbergen, Moerdijk, Waalwijk, Vught en Helmond

  Senior beleidsmedewerker onderwijshuisvesting

 • Gemeente Deurne

  Projectcoördinator leefbaarheidsplan + accommodatiebeleid Koolhof

 • Gemeente Boekel

  Sectordirecteur Grondgebiedzaken

 • Gemeente Den Bosch en Ede

  Beleidsmedewerker volkshuisvesting

   

 • Woningstichting Servatius Maastricht

  Manager Grotestedenbeleid

 • Woningbouwvereniging Bergopwaarts Deurne

  Manager Wijkbeheer

 • Woningbouwvereniging Woningbelang Valkenswaard

  Teamleider Woonwinkel

 • Woningstichting Wonen Weert

  Medewerker Bewonersparticipatie

 • Woningstichting Wooninc. Eindhoven

   Manager Relatiebeheer

 • Woningstichting Antares Woonservice Venlo

  Manager Woon- en Wijkbeheer

   

   


  Recente Projecten

   

  • Beleidsadviseur onderwijshuisvesting gemeente Etten-Leur
  • Programmamanager Onderwijshuisvesting a.i. bij gemeente Nissewaard
  • Projectleider Maatschappelijk Vastgoed gemeente Zundert
  • Projectondersteuning realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening (Vlodrop) gemeente Roerdalen
  • Projectbegeleider huisvesting LVO Weert
  • Aanpassing basisschool naar integraal kindcentrum
  • Onderzoek naar herhuisvesting welzijnsinstelling
  • Onderzoek toekomstperspectief gemeentelijke begraafplaatsen
  • Stadsdeelmanager a.i. bij gemeente Venlo